top of page

מנחה למחקר

  • לוגו חדש של טוויטר לחתימה
  • Spotify
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
 ד"ר היבה אבו תאיה

ד"ר היבה אבו תאיה

המכון להנדסה חקלאית

ד"ר אבנר כנעני

ד"ר אבנר כנעני

המכון לחקר בעלי חיים

ד"ר אודי שטרובך

ד"ר אודי שטרובך

המכון למדעי הקרקע המים והסביבה

ד"ר אורי הוכברג

ד"ר אורי הוכברג

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

ד"ר איריס ידידיה

ד"ר איריס ידידיה

המכון למדעי הצמח

ד"ר אלון בן-גל

ד"ר אלון בן-גל

מרכז מחקר גילת - המכון למדעי המים, הקרקע והסביבה

ד"ר אליזה קורנבלום

ד"ר אליזה קורנבלום

המכון למדעי הצמח

ד"ר אפרים לוינסון

ד"ר אפרים לוינסון

המכון למדעי הצמח - נווה יער

ד"ר גיא דוברת

ד"ר גיא דוברת

מרכז המחקר נווה יער - מדעי הצמח

ד"ר גיאורגי שטנברג

ד"ר גיאורגי שטנברג

המכון להנדסה חקלאית

ד"ר דוד עזרא

ד"ר דוד עזרא

המכון להגנת הצומח

ד"ר דני אשל

ד"ר דני אשל

המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון

ד"ר דרור שגיא

ד"ר דרור שגיא

המכון לחקר בעלי חיים

ד"ר זיו שפיגלמן

ד"ר זיו שפיגלמן

המכון להגנת הצומח

ד"ר חגי שפיגלר

ד"ר חגי שפיגלר

המכון להגנת הצומח

ד"ר יבגניה דור

ד"ר יבגניה דור

מרכז המחקר נווה יער

ד"ר יובל כהן

ד"ר יובל כהן

המכון למדעי הצמח

ד"ר ילנה ויטושקין

ד"ר ילנה ויטושקין

המכון להנדסה חקלאית

ד"ר יעקב שמשוני

ד"ר יעקב שמשוני

המכון לתוצרת חקלאית ומזון

ד"ר יפתח ואקנין-קינן

ד"ר יפתח ואקנין-קינן

המכון למדעי הצמח

ד"ר מאור מצרפי

ד"ר מאור מצרפי

מרכז המחקר נווה יער

ד"ר מואפק אבדאח

ד"ר מואפק אבדאח

מרכז המחקר נווה יער

ד"ר מיכאל בן יוסף

ד"ר מיכאל בן יוסף

מרכז מחקר גילת לחקלאות על סף מדבר

ד"ר משה שמש

ד"ר משה שמש

המכון לאחסון ומדעי המזון

ד"ר סיגל בראון

ד"ר סיגל בראון

המכון להגנת הצומח

ד"ר עדו ניר

ד"ר עדו ניר

המכון למדעי הצמח

ד"ר עופר רוזנשטיין

ד"ר עופר רוזנשטיין

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

ד"ר עמיחי חורש

ד"ר עמיחי חורש

המכון להנדסה חקלאית

ד"ר ערן גרשון

ד"ר ערן גרשון

המכון לחקר בעלי חיים

ד"ר פרופ' נירית ברנשטיין

ד"ר פרופ' נירית ברנשטיין

המכון לקרקע ומים

ד"ר ציפורה  טייטל

ד"ר ציפורה טייטל

המכון לאחסון ומדעי המזון

ד"ר רון אופיר

ד"ר רון אופיר

המכון למדעי הצמח

ד"ר רועי כספי

ד"ר רועי כספי

המכון להגנת הצומח

ד"ר רן אראל

ד"ר רן אראל

המכון למרכז מחקר גילת

ד"ר שחר ברעם

ד"ר שחר ברעם

מרכז מחקר נווה יער

ד"ר שמואל בוקובזא

ד"ר שמואל בוקובזא

המכון למדעי הצמח

ד"ר תמר אזולאי שמר

ד"ר תמר אזולאי שמר

מרכז המחקר - נווה יער

 ד"ר ורד יריחימוביץ

ד"ר ורד יריחימוביץ

המכון למדעי הצמח

ד"ר אדוארד סיונוב

ד"ר אדוארד סיונוב

המכון לתוצרת חקלאית ומזון

ד"ר אופיר בהר

ד"ר אופיר בהר

המכון להגנת הצומח

ד"ר אורי נחשון

ד"ר אורי נחשון

המכון לחקר מדעי המים, הקרקע והסביבה

ד"ר איתי גונדה

ד"ר איתי גונדה

מרכז המחקר - נווה יער

ד"ר אלי ז'מי

ד"ר אלי ז'מי

המכון לחקר בעלי חיים

ד"ר אמנון כוכבי

ד"ר אמנון כוכבי

המכון למדעי הצומח - נווה יער

ד"ר אתי אור

ד"ר אתי אור

המכון למדעי הצמח

ד"ר גיא לוי

ד"ר גיא לוי

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

ד"ר גל יעקובי

ד"ר גל יעקובי

המכון להגנת הצומח

ד"ר דורון טפר

ד"ר דורון טפר

המכון להגנת הצומח

ד"ר דניאל דואניס-אסף

ד"ר דניאל דואניס-אסף

המכון לחקר תוצרת חקלאית

ד"ר הילה סגרה

ד"ר הילה סגרה

המכון למדעי הצמח

ד"ר חגי כהן

ד"ר חגי כהן

המכון למדעי הצמח

ד"ר חי דביר

ד"ר חי דביר

המכון לחקר בעלי חיים

ד"ר יגיל אוסם

ד"ר יגיל אוסם

המכון למדעי הצמח

ד"ר יובל צינמון

ד"ר יובל צינמון

המכון לחקר בעלי חיים

ד"ר ילנה פוברונוב

ד"ר ילנה פוברונוב

המכון למדעי המזון ותוצרת חקלאית

ד"ר יפית כהן

ד"ר יפית כהן

המכון להנדסה חקלאית

ד"ר כרמית זיו

ד"ר כרמית זיו

המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון

ד"ר מאיה זכות

ד"ר מאיה זכות

המכון לחקר בעלי חיים

ד"ר מורן גרשוני

ד"ר מורן גרשוני

המכון לחקר בעלי חיים

ד"ר מיכל ליברמן-לזרוביץ

ד"ר מיכל ליברמן-לזרוביץ

המכון למדעי הצמח

ד"ר נועם רשף

ד"ר נועם רשף

המכון למדעי הצמח

ד"ר סימון מיכאלי

ד"ר סימון מיכאלי

המכון לתוצרת חקלאית ומזון

ד"ר עדי קליאוט

ד"ר עדי קליאוט

המכון להגנת הצומח

ד"ר עידית גינזברג

ד"ר עידית גינזברג

המכון למדעי הצמח

ד"ר עמית גור

ד"ר עמית גור

המכון למדעי הצמח

ד"ר פרופ' ארנון דג

ד"ר פרופ' ארנון דג

מרכז המחקר גילת

ד"ר פרופ' עוז ברזני

ד"ר פרופ' עוז ברזני

המכון למדעי הצמח

ד"ר קובי בירן

ד"ר קובי בירן

המכון לחקר בעלי חיים

ד"ר רון פורת

ד"ר רון פורת

המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון

ד"ר רועי פוסמניק

ד"ר רועי פוסמניק

מרכז המחקר נווה יער

ד"ר רני אריאלי

ד"ר רני אריאלי

המכון להנדסה חקלאית

ד"ר שירי פרייליך

ד"ר שירי פרייליך

מרכז המחקר נווה יער

ד"ר שמוליק פרידמן

ד"ר שמוליק פרידמן

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

ד"ר אביב דומברובסקי

ד"ר אביב דומברובסקי

המכון להגנת הצומח

ד"ר אדי סיטרין

ד"ר אדי סיטרין

המכון למדעי הקרקע המים והסביבה

ד"ר אור שפרלינג

ד"ר אור שפרלינג

מרכז המחקר גילת

ד"ר אורן שלף

ד"ר אורן שלף

המכון למדעי הצמח

ד"ר איתי מעוז

ד"ר איתי מעוז

המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון

ד"ר אלי צעדי

ד"ר אלי צעדי

המכון למדעי הצמח

ד"ר אסף שדה

ד"ר אסף שדה

מרכז המחקר נווה יער

ד"ר גור פינס

ד"ר גור פינס

המכון להגנת הצומח

ד"ר גיא מחרז

ד"ר גיא מחרז

המכון לתוצרת חקלאית ומזון

ד"ר דוד ילין

ד"ר דוד ילין

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

ד"ר דנה מנט

ד"ר דנה מנט

המכון להגנת הצומח

ד"ר דרור מינץ

ד"ר דרור מינץ

המכון לחקר מדעי הקרקע, המים והסביבה

ד"ר זיו מורנו

ד"ר זיו מורנו

המכון למדעי הקרקע המים והסביבה

ד"ר חגי רענן

ד"ר חגי רענן

המכון להגנת הצומח - מכון גילת

ד"ר טרין  פז-כגן

ד"ר טרין פז-כגן

המכון להנדסה חקלאית

ד"ר יהושב בן מאיר

ד"ר יהושב בן מאיר

המכון לחקר בעלי חיים

ד"ר יוגב בורקו

ד"ר יוגב בורקו

המכון למדעי הצמח

ד"ר יעל זלצר

ד"ר יעל זלצר

המכון להנדסה חקלאית

ד"ר יפעת בריל קרניאלי

ד"ר יפעת בריל קרניאלי

המכון לחקר בעלי חיים

ד"ר ליאור בלנק

ד"ר ליאור בלנק

המכון להגנת הצומח

ד"ר מאיה קליימן

ד"ר מאיה קליימן

המכון למדעי הצמח

ד"ר מיה בר

ד"ר מיה בר

המכון להגנת הצומח

ד"ר משה ראובני

ד"ר משה ראובני

המכון למדעי הצמח

ד"ר נעם אלקן

ד"ר נעם אלקן

המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון

ד"ר ספי ורניק

ד"ר ספי ורניק

המכון להנדסה חקלאית

ד"ר עומר פרנקל

ד"ר עומר פרנקל

המכון להגנת הצומח

ד"ר עינת שדות

ד"ר עינת שדות

המכון למדעי הצמח

ד"ר עקיבא שליט קנה

ד"ר עקיבא שליט קנה

המכון למדעי הצמח

ד"ר פרופ' מוראד גאנם

ד"ר פרופ' מוראד גאנם

המכון להגנת הצומח

ד"ר צחי ארזי

ד"ר צחי ארזי

המכון למדעי הצמח

ד"ר רואי בן דוד

ד"ר רואי בן דוד

המכון למדעי הצמח

ד"ר רוני רק

ד"ר רוני רק

המכון לחקר בעלי חיים

ד"ר רותם גולן

ד"ר רותם גולן

המכון למדעי המים, הקרקע והסביבה

ד"ר רקפת דוד שורץ

ד"ר רקפת דוד שורץ

המכון למדעי הצמח

ד"ר שלי דרוין

ד"ר שלי דרוין

המכון לחקר בעלי חיים

ד"ר תמיר קמאי

ד"ר תמיר קמאי

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

bottom of page