top of page

ד"ר טרין פז-כגן

המכון להנדסה חקלאית

מחלקה: מערכות מידע חישה ומיכון

050-3296623

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

השקיה חכמה ודישון בנטיעות חדשות של חורש מעורב בהר הגלבוע:

מהות המחקר:

המחקר העוסק ביעור מחדש של חורש ים תיכוני ‏במזרח הגלבוע ובו יינטעו כ- 5500 עצים על שטח של 190 דונם. הנטיעה תתבצע לפי אזורי ממשק וניהול שנקבעו ‏בעזרת חישה מקרוב ואופטימיזציה של אזורי טיפול. הסטודנט/ית לתואר שני יתמחה בשיטות מתקדמות של חישה מרחוק עם לוויינים ורחפנים לקביעת בריאות העצים וניתוח ‏השפעת שיטות ההשקיה השונות ואזורי הממשק על לחות קרקע והצלחת הנטיעות החדשות.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני עם תואר ראשון במדעים. כמו כן נדרשים סטודנטים לתואר שלישי עם רקע באחד מהתחומים: מדעי הקרקע והסביבה או חישה מרחוק. יתרון למעמדים עם רקע בעיבוד נתוני חישה, ויכולת כתיבת קוד

bottom of page