top of page

ד"ר גל יעקובי

המכון להגנת הצומח

מחלקה: אנטמולוגיה והיחידות
לנמטלוגיה וכימיה

0546745322

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

דינמיקה של אוכלוסיות חרקים מזיקים ומועילים והגורמים אשר מווסתים אותם במערכות חקלאיות.

מהות המחקר:

המחקר במעבדה עוסק בדינמיקה של אוכלוסיות מזיקים ואויבים טבעיים במערכות חקלאיות. אנו בוחנים כיצד ניתן לפתח ממשקי הדברה אשר מווסתים בצורה ידידותית מזיקים וכיצד ניתן להעצים פעילות של אויבים טבעיים במטעים וגד"ש. המחקר מתבצע בשדה ובמעבדה ומשלב עבודה התנהגותית, כלים חישוביים ומידע גנטי.

דרושים:

סטודנטים בעלי זיקה לעבודת שדה, רצוי נסיון בכלים חישוביים ו GIS

bottom of page