top of page

ד"ר ילנה פוברונוב

המכון למדעי המזון ותוצרת חקלאית

מחלקה: מדעי המזון

03-9683332

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

ציפויים אכילים, אריזות מתכלות, חומרים חכמים מבוססי מרכיבים טבעיים

מהות המחקר:

יישום שיטות מתקדמות מהעולם של מדעי החומרים וננו-טכנולוגיה לפיתוח גישות חדשניות, ירוקות ובטוחות, לטובת חקלאות ומזון

דרושים:

תואר שני, תואר שלישי ופוסט דוק בעל נסיון בביופולימרים, פורמולציות, מדעי המזון

bottom of page