top of page

ד"ר אפרים לוינסון

המכון למדעי הצמח - נווה יער

מחלקה: חקר ירקות

04-9539552

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

יחסי גומלין חרקים - צמחים. מנגנוני הגנה כימית וייצור חמרי טבע טרפנים ע"י צמחים של אלה ארצישראלית בעפצים נגרמים ע"י כנימות

מהות המחקר:

צמחים רבים מתגוננים בפני מזיקים ומחלות ע"י ייצור ואגירה של חמרי טבע רעילים. חרקים מסויימים לא רק פיתחו עמידות נגד רעלנים אלה, אלא משתמשים במנגנוני ההגנה של הצמח הפונדקאי להגנה של עצמם. אנו חוקרים את המערכת היחסים בין כנימות שגורמות לייצור עפצים באלה ארצישראלית לפונדקאי עצמו. העבודה כרוכה בשימוש בשיטות ביואינפורמטיות, מולקולריות וביוכימיות לזיהוי גנים המשתתפים ביחסי גומלין אלה. יש לה השלכות אקולוגיות וביוכימיות רבות. העבודה תעשה במרכז מחקר נוה יער, תוך שיתוף פעולה עם אוניברסיטת חיפה.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני ושלישי בעלי רצון ללמוד, לחקור ולהתפתח. תואר ראשון בביולוגיה, בחקלאות, ביוטכנולוגיה או מקצוע דומה.

bottom of page