top of page

ד"ר רני אריאלי

המכון להנדסה חקלאית

היחידה למידע ומיכון

03-9683551

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

הבטחת איכות תוצרת באמצעות אפיונים מולקולאריים אלקטרואופטיים.

מהות המחקר:

המעבדה מתמחה בשיטות ספקטרוסקופיות אופטיות שונות, ובחישה חשמלית, ומנצלת אותן על מנת להעריך תכונות מולקולריות בתוצרת חקלאית, ע"י שילוב מידול מתמטי, אלגוריתמיקה, ולמידת מכונה.
הפרויקטים הנוכחיים כוללים מדידת אותות דרך יחידות תוצרת שלמות באמצעות מערכת ספקטרוסקופית מבוססת ראמאן, והערכת ריכוזי גלוקוז בתוצרת ע"י מדידת אותות חשמליים של מדי סוכרת.

דרושים:

סטודנטים בעלי נסיון כללי בעבודה מעבדתית, נסיון בכתיבת קוד, ורצון להרחיב את הידע והנסיון

bottom of page