top of page

ד"ר מואפק אבדאח

מרכז המחקר נווה יער

050-6220686

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

התמודדות עם פסילת הגזר בתנאי שדה באמצעות ריסוס חומרים טבעיים שמופיעים בגזר בר עמיד לפסילה, להפחתת נזקי מחלת צהבון הגזר בזן המסחרי

מהות המחקר:

דרושים:

סטודנטים

bottom of page