top of page

ד"ר אדוארד סיונוב

המכון לתוצרת חקלאית ומזון

מחלקה: מדעי המזון

050-6220693

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

מזהמים פטרייתיים ומיקוטוקסינים (רעלני פטריות) בתוצרת חקלאית ומזון

מהות המחקר:

בקרה ומניעת זיהומים פטרייתיים; מנגנוני בקרה, הצטברות ופירוק של מיקוטוקסינים. הפרויקט משלב מחקר פיזיולוגי, ביולוגיה מולקולרית וכימיה אנליטית

דרושים:

סטודנטים לתואר שלישי ופוסטדוק עם ידע במיקרוביולוגיה כללית, ביולוגיה מולקולרית

bottom of page