top of page

ד"ר מאור מצרפי

מרכז המחקר נווה יער

המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר עשבים

054-5934252

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

ביולוגיה והדברה של עשבים וצמחים פולשים

מהות המחקר:

צמחים פולשים, שינויי אקלים, הדברת עשבים, חקלאות מחדשת

דרושים:

סטודנטים בעלי תואר ראשון במדעי הצמח על כל נגזרותיו

bottom of page