top of page

ד"ר רקפת דוד שורץ

המכון למדעי הצמח

המחלקה למשאבי טבע

03-9683678

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

גנטיקה וגנומיקה של עצי יער וחורש

מהות המחקר:

אנו חוקרים את המבנה הגנטי של היער ולומדים על מנגנוני השרדות של מינים מעוצים בתנאי יובש

דרושים:

סטודנטים לתואר שני, שלישי או פוסטדוק לעבודת מעבדה

bottom of page