top of page

ד"ר חגי שפיגלר

המכון להגנת הצומח

המחלקה לאנטמולוגיה

050-6340630

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

בריאות הדבורים

מהות המחקר:

המחקר במעבדה עוסק בבריאות הדבורים והקשר בינה לבין הפיזיולוגיה של הדבורה. אנו חוקרים את דבורת הדבש ואת דבורת הבומבוס. המחקר הוא בסיסי עם אפליקציות יישומיות.

דרושים:

סטודנטים בעלי תואר בביולוגיה מולקולארית, נסיון בעבודה עם דבורים יתרון! ללארגישות לעקיצות דבורים!

bottom of page