top of page

ד"ר גיא מחרז

המכון לתוצרת חקלאית ומזון

972-50-5749449

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

אמולסיות מתקדמות מיוצבות על ידי ננו חלקיקים ליישומי חקלאות ומזון

מהות המחקר:

הפעילות המחקרית של הקבוצה קשורה למדע החומרים, פולימרים, ננו-חומרים, אמולסיות וקולויידים, והישומים של מערכות אילו לתחומי מזון וחקלאות. להלן חלק מתוכניות המחקר הפעילות של הקבוצה: · פיתוח ציפויים סופרהידרופוביים וציפוי אנטי ביופילם. · פיתוח מערכות אנקפסולצייה ושחרור מבוקר של חומרי הדברה ודישון. · פיתוח מערכות הובלה מדויקת של תרופות. · פיתוח שיטות קריספר לצמחים מבוססות ננו חלקיקים. · אנקפסולצייה אינדבדואלית של תאים ופיתוח פורמולציות לחומרי הדברה ביולוגיים. · פיתוח טכנולוגיות מיחזור מבוססות חלקיקי יאנוס · פיתוח טכנולוגייה להצגת אפיטופים עבור חיסונים פעילים מבוססת אמולסייה. · יישמוי אמולסיות לחישה כימית וביולוגית.‏

דרושים:

סטודנטים לתואר שני, לתואר דוקטור ופוסטדוקטורנטים

bottom of page