top of page

ד"ר משה ראובני

המכון למדעי הצמח

מחלקה: צמחי נוי וביוטכנולוגיה

03-9683830

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

תהליכי רגנרציה בצמחים

מהות המחקר:

חקירה של תהליכי רגנרציה בצמחים, מתי קורית רגנרציה? מי אחראי? מי מבקר את התהליך? אנליזה ברמת הגן ואנליזה ברמת התא.

דרושים:

סטודנטים עם ראש פתוח

bottom of page