top of page

ד"ר דוד ילין

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

מחלקה: כימיה של הקרקע והזנת הצמח

054-6376985

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

ייעול השימוש בפסולות כתחליף לדשן

מהות המחקר:

במחקר נחתור להגיע להבנה יותר טובה של תהליכי שחרור חנקן וזרחן מפסולות אורגניות (כמו זבל פרות ועופות). בנוסף נבחון כיצד ניתן לייעל את השחרור על ידי שימוש בתוספים ביולוגיים/כימיים כך שיספק את חומרי ההזנה הדרושים לצמח במועד הנכון תוך שימור החומר האורגני בקרקע.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני, בעלי תואר ראשון בתחום הביולוגיה/סביבה עם יתרון לאנשים עם רקע בקרקע ומים. השיטות שבהן אני משתמש הן לא שיטות מולקולריות ולכן אין צורך בידע קודם בכלים כאלה.

bottom of page