top of page

ד"ר מאיה קליימן

המכון למדעי הצמח

מחלקה: ירקות וגידולי שדה

058-5311980

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

פיתוח חומרי מצע לצורך שיפור רגנרציה

מהות המחקר:

תהליך הרגנרציה בצמחים הוא תהליך הכרחי לצרכים של עריכה גנטית ומהווה, פעמים רבות, את צוואר הבקבוק בתהליך. בניגוד לרגנרציה של תאי יונקים אשר מבוצעות על מצעים בעלי מבנה תלת מימדי ועם תכונות חומר תואמות, התהליכים הצמחיים מבוצעים, לרוב, על מצע דו מימדי ללא התייחסות לתכונות החומר. במבלך המחקר נפתח חומרים חדשים המתאימים לצרכים צמחיים על מנת לשפר תהליכי רגנרציה.

דרושים:

סטודנטים בעלי רקע בכימיה/הנדסת חומרים/הנדסה ביורפואית. עניין ומוטיבציה למדע בסיסי ולעבודת צוות. העבודה הצמחית תעשה במקביל על ידי סטודנטית קיימת.

bottom of page