top of page

ד"ר צחי ארזי

המכון למדעי הצמח

מחלקה: צמחי נוי וביוטכנולוגיה חקלאית

050-6220498

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

מנגנוני החנטה וההתפתחות של פרי בשרני

מהות המחקר:

אנו חוקרים את תפקידם של פקטורי שעתוק מסוג MADS-box ורנ"א קטנים במיוחד מיקרו רנ"א בחנטה והתפתחות של פרי בשרני.צמח המודל המשמש אותנו הינו עגבנייה. המחקר משלב שיטות בביולוגיה מולקולרית והתפתחותית כולל עריכת גנום.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני, שלישי ופוסטדוק.

bottom of page