top of page

ד"ר איתי גונדה

מרכז המחקר - נווה יער

מחלקה: גד"ש וירקות

050-6220990

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

גנטיקה, גנומיקה וביוכימיה של צמחי תבלין ומרפא

מהות המחקר:

אנו מנסים להבין כיצד צמחי תבלין, מרפא ובושם קיבלו את מעמדם כצמחי תועלת עבור בני-האדם. אנו רותמים מגוון גנטי רחב לצרכי מחקר וטיפוח של צמחי מרפא וגידולי תבלין. הבנת הגנומיקה שעיצבה את הכימיה של צמחים אלו היא מרכז הפעילות במעבדה. כחלק מהיחידה לצמחי תבלין רפואה ובושם בנווה-יער, אנו בונים על ידע רב שנים שנצבר ביחידה.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני עם סקרנות מפותחת וראש גדול.

bottom of page