top of page

ד"ר איתי גונדה

מרכז המחקר - נווה יער

מחלקה: תבלינים

050-6220990

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

אופן הייצור וההורשה של חומרי ארומה וצבע בבזיל.

מהות המחקר:

בזיל צובר מגוון חומרי ארומה וצבע הנתונים לו את מאפייניו הייחודים כתבלין המוביל בישראל. בזיל הינו צמח טטרה-פלואידי, דהיינו, הגנום שלו מחולק לשני תתי-גנום. במחקר המוצע אנו מנסים להבין האם ייצור חומרי הצבע הארומה מקודד ומופעל בכל אחד מתתי הגנום, רק באחד מהם או ב"שילוב כוחות". במחקר אנו משמשים באוכלוסיית מיפוי בי-פרנטילית ולאיפיון, כימי (חומרי צבע וארומה) וגנטי (ביטוי גנים ואיפיון גנוטיפי).

דרושים:

סטודנטים לתואר שני עם תואר ראשון במדעי החיים/ ביוטכנולוגיה/ חקלאות/ מזון. מוטיבציה גבוהה, תשוקה למחקר וראש גדול.

bottom of page