top of page

ד"ר עומר פרנקל

המכון להגנת הצומח

מחלקה: מחלות צמחים וחקר עשבים

050-6220379

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

חקר מחלות צמחים הנגרמות על ידי קומפלקסים של מספר פתוגנים

מהות המחקר:

חקר מחלות אשר נגרמות משילוב של פתוגן פטרייתי ונגיף. מדובר בפרויקט מגוון הכולל היבטים שונים של לימוד המחלה כולל אפידמיולוגיה, עמידות הצמח, הפחתת נזקי המחלה והבטים מולקולרים

דרושים:

סטודנטים מצטיינים בעלי תואר עם רקע בתחום המיקרוביולוגיה / מדעי הצמח / חקלאות ורצון לעבוד פרויקטים המשלבים גם עבודה בשטח וגם עבודת מעבדה. מדובר בשתי משרות, האחת עם עדיפות לרקע עבודה בשיטות מולקולריות / מיקרוביולוגיות ולשנייה עדיפות לבעלי רקע בפיטופתולוגיה, עבודה עם צמחים או הדברה. המחקר נערך בשיתוף עם ד"ר אביב דומברובסקי.

bottom of page