top of page

ד"ר גור פינס

המכון להגנת הצומח

מחלקה: אנטמולוגיה

03-9683679

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

הנדסת מסלולים מטבוליים בשמרים

מהות המחקר:

פרומונים משמשים לתקשורת בין חרקים וקיים שימוש בפרומונים סינתטים על מנת ללכוד, לנטר, ולבלבל חרקים מזיקים. אנחנו מהנדסים שמרים על מנת לייצר פרומונים של מזיקים באופן אקולוגי, פשוט, וזול. לשם כך אנחנו מייצרים ספריות גנים שאחראיים לייצור הפרומון, מחדירים אותן לשמרים, וסורקים אותן לייצור מיטבי.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני עדיפות תינתן לבעלי רקע (מעשי או לימודי) בביולוגיה מולקולרית, ביוכימיה וביוטכנולוגיה

bottom of page