top of page

ד"ר משה שמש

המכון לאחסון ומדעי המזון

המחלקה למדעי המזון

050-6220364

טלפון:

אימייל:

Moshe Shemesh, Ph.D. - ARO (agri.gov.il)

נושא המחקר:

פיתוח פרוביטיקה פונקציונאלית תוך חקר מנגנוני השירדות של חיידקי הבצילוס

מהות המחקר:

הזדמנות להשתלב לפרויקט מחקר פורץ דרך בתחום מיקרוביום, פרוביוטיקה ואינטראקציות בין חיידקים פרוביוטיים. עבודת מחקר קשורה למיקרוביולוגיה ומדעי המזון תוך שילוב שיטות ביולוגיה מולקולארית.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני, שלישי או פוסטדוק. יתרון לבעלי נסיון במחקר מיקרוביולוגי

bottom of page