top of page

ד"ר רוני רק

המכון לחקר בעלי חיים

מחלקה: צאן ובקר

054-7762552

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

בשר מתורבת

מהות המחקר:

המחקר עוסק בחקר תהליכים גנטיים המאפיינים חלוקה והתמיינות של תאי גזע בבקר, המשפיעים על יצור בשר מתורבת. המעבדה משתמשת בשיטות מולקולריות מתקדמות, כגון : עריכה גנומית בעזרת CRISPR, ריצוף deep-sequencing, וin-vitro evolution .

דרושים:

דרושים סטודנטים בעלי נסיון בעבודה בתרביות תאים וביולוגיה מולקולרית

bottom of page