top of page

ד"ר רן אראל

המכון למרכז מחקר גילת

מחלקה: קרקע מים וסביבה

054-7580414

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

תרומת אבק להזנה של צמחים

מהות המחקר:

הפרויקט עוסק במנגנון חדשני של קליטת מינרלים מאבק שנחת על גבי עלווה של צמחים. המחקר משלב אנליזות כימיות ומיקרוסקופיות בשיטות מתקדמות וכולל שת"פ בין-לאומי.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני ושלישי

bottom of page