top of page

ד"ר דרור שגיא

המכון לחקר בעלי חיים

המחלקה לעופות ומדגה

054-7800846

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

הזדקנות בבעלי חוליות

מהות המחקר:

להארכת החלק הצעיר בבעלי חיים חשיבות לחקלאות, רווחת חייה וגם למחקר רפואי (כחיות מודל). אנו משתמשים במטבולומיקה, אימונולוגיה ולמידת מכונה על מנת להבין ולפתח אסטרטגיות להארכת החלק הצעיר והבריא של החיים במטילות. הפרויקטים שלנו כרגע מערבים תזונה מדויקת והבנת החשיבות של שינה בעמידות להזדקנות .

דרושים:

סטודנטים לתואר ראשון או שני

bottom of page