top of page

ד"ר חגי רענן

המכון להגנת הצומח - מכון גילת

מחלקה: מחלות צמחים ועשבים שוטים

054-6110510

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

מחלות שוכנות קרקע

מהות המחקר:

הבנת האקולוגיה של גופים ברי קיימא בקרקע ופיתוח הדברה ביולוגית מבוססת אצות.

דרושים:

סטודנטים בעלי תואר עם רקע בתחום המיקרוביולוגיה / מדעי הצמח / חקלאות. נסיון בעבודה בשיטות מולקולריות / מיקרוביולוגיות. עדיפות לבעלי רקע בפיטופתולוגיה.

bottom of page