top of page

ד"ר מיה בר

המכון להגנת הצומח

מחלקה: פתולוגיה של צמחים

052-4336483

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

אינטראקציית צמח-מיקרואורגניזם וצמח-פתוגן, ביו-קונטרול- פיתוח הדברה ידידותית לסביבה, תפקידם של הורמונים צמחיים בעמידות למחלות

מהות המחקר:

במעבדה אנו עוסקות/ים במערכת החיסון הצמחית וביחסים בין צמחים למיקרואורגניזמים המאכלסים אותם, ובין צמחים לפתוגנים. בדגש על עגבנייה וסולניים (אבל לא רק), נחקרים פרוייקטים מולקולריים ואורגניזמיים. באמצעות חקר יחסי הגומלין בין התפתחות לתגובות הגנה, כמו גם היחסים בין מבנה איברי הצמח ומאפייני התהליכים המתרחשים בו ברמה התאית לבין יכולתו להתמודד עם מחלות ומזיקים, אנו מייצרות/ים צמחים עמידים יותר למחלות וכן "חומרי הדברה" ביולוגיים.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני ושלישי בעלי תואר בביולוגיה או מדעים, סקרנות, והתלהבות. הקבוצה מגובשת וחוקרת בכיף ובתמיכה הדדית.

bottom of page