top of page

ד"ר חגי כהן

המכון למדעי הצמח

מחלקה: גידולי שדה וירקות

054-4505725

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

אפיון האינטראקציות שבין פני השטח בצמחים לגורמי מחלה

מהות המחקר:

מעבדתנו עוסקת באפיון מנגנונים תאיים ומטאבוליים המשתתפים באינטראקציות השונות שבין פני השטח בצמחים לגורמי מחלה.

דרושים:

סטודנטים בעלי כלים מעולם הביולוגיה המולקולרית, פיזיולוגיה של הצמח, מיקרוסקופיה מתקדמת וכלים מעולם הכימיה האנליטית

bottom of page