top of page

ד"ר תמר אזולאי שמר

מרכז המחקר - נווה יער

מחלקה: מטעים

055-9816097

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

פיזיולוגיה של הצמח בתגובה ל climate change

מהות המחקר:

מחקר רב נעשה בנושא שינויי האקלים- climate change והשפעותיו על גידולים שונים בחקלאות. תחזיות רבות מצביעות על עלייה בתדירות ובקיצוניות שינויי מזג האוויר, וכפועל יוצא, החרפת פגעי מזג האוויר בחקלאות. במעבדתנו אנחנו עוסקים בהשפעות שינויי האקלים על עצי פרי, תוך התמקדות בפגעי צינה/קרה, עליה בריכוזי הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה ושיבוש עונות השנה. המחקר במעבדתנו המשלב כלים פיזיולוגים, מולקולריים ומטבולים יוביל לאפיון והבנה בסיסית של המנגנונים המעורבים בצמח ופיתוחים יישומיים להתמודדות בפני הנזקים החקלאיים של שינויי האקלים.

דרושים:

נדרשים סטודנטים לתואר ראשון לעבודה לפי שעות ולפרוייקטי מחקר.

bottom of page