top of page

ד"ר תמר אזולאי שמר

מרכז המחקר - נווה יער

מחלקה: מטעים

055-9816097

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

השפעה של תכונת הגבעול הפוטוסינתטית הייחודית של שקד הבר, P.arabica, כרקמת קיבוע פחמן חלופית, לפיזיולוגיה של השקדים

מהות המחקר:

עצי פרי נשירים, בניהם שקד, דורשים מנות קור להתמיינות פקעי פריחה. עם שינויי האקלים, אחת הבעיות העיקריות היא התחממות כדור הארץ, שגורמת להפחתת היבול. במחקר ראשוני חשפנו תכונה ייחודית של פוטוסינתזה בענפי שקד הבר הערבי, P. arabica, אשר מטמיע CO2, בשיעורים גבוהים, במהלך כל השנה, כולל בתקופת החורף כאשר השקד חסר עלים. תכונה ייחודית זו מספקת לעץ השקד מקור אנרגטי נוסף של פחמן המאפשר עמידות בתנאי גידול קשים. במסגרת מחקר מקדים הקמנו אוכלוסיות מתפצלות לתכונת הגבעול הפוטוסינטטי בנווה יער במטרה לחקור את התכונה ולהטמיעה בזני שקד מסחריים. בהתבסס על תוצאות המחקר אנו משערים שיכולת הפוטוסינטטית בענפים עשויה לתרום לרווח הפחמן הכולל של הצמח, וכי אנרגיה זו תנוצל על ידי העץ ותתבטא בהגדלת היבול. במחקר זה מטרתנו היא: 1) לחקור את התרומה היחסית של תכונת הענף הפוטוסינטטי על הצמיחה ותפוקת השקדים. 2) לפתח כלים גנטיים לסריקה וזיהוי הגנים האחראים על תכונת הגבעול-הפוטוסינטטי. אסטרטגיה זו המשלבת מחקר פיזיולוגי וגנטי תאפשר השבחה של זני שקד חדשים המותאמים לאקלים המשתנה.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני, שלישי ופוסט דוק עם נסיון בביולוגיה מולקולרית, גנטיקה ופיזיולוגיה של הצמח

bottom of page