top of page

ד"ר יובל כהן

המכון למדעי הצמח

המחלקה למדעי עצי פרי

050-6220406

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

פיסיולוגיה של עצים סובטרופיים - תמר ומנגו

מהות המחקר:

אפיון תכונות איכות במנגו; בקרת הפריחה במנגו, תהליכי החנטה והנשירה בתמרים

דרושים:

סטודנטים לתואר שני. יתרון לבעלי
ידע ונסיון בעבודה עם עצים במטעים

bottom of page