top of page

ד"ר יפעת בריל קרניאלי

המכון לחקר בעלי חיים

המחלקה לבקר וצאן

08-9484411

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

ביומכניקה של תאי בלוטות חלב

מהות המחקר:

על ידי מחשבה "מחוץ לקופסא" אנחנו מנסים להבין כיצד תכונות ביומכניות תאיות קשורות לתפקוד בלוטות חלב במטרה להפחית נזקים אקולוגיים.

דרושים:

דרושים סטודנטים אחראים וסקרנים. יתרון לבעלי ניסיון בתרביות תאים. אפשרות להשתלב גם במחקר תיאורטי ביופיזיקלי למי שמעוניין.

bottom of page