top of page

ד"ר מיכאל בן יוסף

מרכז מחקר גילת לחקלאות על סף מדבר

מחלקה: אנטמולוגיה

054-6560528

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

מערכות חרק - מיקרוביום בעלות חשיבות חקלאית

מהות המחקר:

אנו בוחנים אינטראקציות בין חרקים ומיקרואורגניזמים בעלות חשיבות חקלאית, במטרה להעריך את הפוטנציאל היישומי של יחסי הגומלין הללו ולפתח שיטות הדברה חדשות. עבודתנו משלבת מבחני התפתחות והתנהגות עם ריצוף NGS של המיקרוביום, מיקרוביולוגיה מולקולרית וקלאסית וניתוחים ביוכימיים, ובוחנת את תרומתם של חיידקים ופטריות לטווח הפונדקאים, עמידות בפני קוטלי חרקים, ומשיכה של חרקים מזיקים. אנו חוקרים כיום את המערכות הבאות: מעורבות של זבובי תסיסה בהשרייה והפצה של רקבון חמוץ בכרמי ענבים; יחסי הגומלין בין זבוב הזית, חיידקים סימביונטים במעי ופרי הזית; עמידות לעקות אביוטיות וקוטלי חרקים בזבובי פירות.

דרושים:

דרושים סטודנטים / סטודנטיות. סקרנים ועצמאיים. ייתרון לבעלי נסיון בניתוחים ביואינפורמטיים.

bottom of page