top of page

ד"ר זיו מורנו

המכון למדעי הקרקע המים והסביבה

מחלקה: פיסיקה סביבתית והשקייה

050-9776223

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

בחינת השקיה אוטונומית בתמרים

מהות המחקר:

פרנסת החקלאים בערבה, בקעת הירדן וצפון ים המלח מתבססת על ענף התמרים. בשנים האחרונות ישנה ירידה גדולה ברווחיות והחקלאים מנסים להתמודד אתה בדרכים שונות, כולל בחינה מחודשת של המלצות ההשקיה ובחינת דרכים חדשות שבאמצעותן יהיה ניתן לחסוך במים. במסגרת המחקר המוצע, נבחן את יעילותה של שיטת השקיה חדשנית בתמרים. שיטות המחקר ישלבו ניסויי שדה, מעבדה וסימולציות ממוחשבות על מנת לתאר את תנועת המים והמומסים בתת הקרקע לאורך עונת ההשקיה. המחקר משותף עם מו"פ בקעת הירדן.

דרושים:

סטודנטים בעלי רקע במדעי כדור הארץ, הנדסה, קרקע ומים ו/או מדעים מדויקים. יכולת עבודה עצמאית, מוטיבציה גבוהה, ידע/ רקע בתכנות, רישיון נהיגה בתוקף.

bottom of page