top of page

ד"ר ילנה ויטושקין

המכון להנדסה חקלאית

המחלקה להנדסת מערכות גידול, ייצור וסביבה

03-9683657

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

מערכת אגריוולטאי מעל מטעים

מהות המחקר:

שילוב מערכת לניצול אנרגיית שמש עם גידולים חקלאים. פיתוח אלגוריתם עקיבה חכמה אחרי השמש

דרושים:

סטודנטים הלומדים תארים בתחומי מדעי הצמח, מדעי הסביבה, מדעים מדויקים, הנדסת מכונות\חשמל או דומה

bottom of page