top of page

ד"ר סימון מיכאלי

המכון לתוצרת חקלאית ומזון

מחלקה: תוצרת חקלאית

052-2635538

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

הזדקנות והבשלה של תוצרת חקלאית

מהות המחקר:

הזדקנות של תוצרת חקלאית מהווה חלק מרכזי באיבוד מזון ברמה הגלובלית, דבר הגורם לפגיעה בקיימות חלקאית ובבטחון תזונתי. אנו חוקרים את המנגנונים התאיים/מולקולריים/ביוכימיים שמבקרים הזדקנות עלים והבשלת פירות כדי לרתום את הידע הזה להארכת חיי מדף של תוצרת, תוך כדי העלאת האיכות הבריאותית של המזון. בטווח הארוך אנו מבקשים להשיג הארכת תוחלת חיי מזון באופן שיאריך את תוחלת חיי הצרכן (בע"ח או אדם).

דרושים:

פוסטדוק/ית, בוגרי תואר שלישי במדעי החיים (ביולוגיה) לפרוייקט שיפענח את הקשר בין פירוק כלורופלסטים להזדקנות עלים. נדרשים גם סטודנטים לתואר ראשון, בעלי רקע במדעי המחשב או ביואינפורמטיקה, לעבודה לפי שעות על פרוייקט ביואינפורמטי שמבוסס על דאטה של פרוטאום+טרנסקריפטום לפיענוח תהליכי פירוק חלבונים במהלך הבשלת פרי.

bottom of page