top of page

ד"ר אסף שדה

מרכז המחקר נווה יער

המחלקה למשאבי טבע

058-7787046

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

אגרואקולוגיה

מהות המחקר:

חקר המגוון הביולוגי ותהליכים אקולוגיים כמשאבי טבע המהווים בסיס לחוסן הייצור החקלאי והמערכות האקולוגיות הסמוכות לו. המחקר משלב סקרי שדה, ניסויי שדה וחממה, ומודלים וכלים כמותיים, בדגש על וויסות מזיקים, מחלות, ומינים פולשים תוך שימוש בעקרונות אקולוגיים והבנה של יחסי חרקים-צמחים, טורף-נטרף, ופתוגן-פונדקאי.

דרושים:

סטודנטים בעלי רקע רקע באקולוגיה / אנטומולוגיה. יוזמה, ועצמאות. יכולת כמותית - יתרון.

bottom of page