top of page

ד"ר גיא דוברת

מרכז המחקר נווה יער - מדעי הצמח

מחלקה: משאבי טבע - אקולוגיה של צומח ומרעה

04-9539559

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

1) השפעות רעייה בסביבת נחלים, ו- 2) מיחזור חומרים ביערות מחטניים

מהות המחקר:

המחקרים מתמקדים באקולוגיה ואקופזיולוגיה של צומח, בחינת מחזור חומרים ובהשפעות הסביבתית של פרסתניים מקומיים ומבויתים.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני, רקע במדעי החיים, גיאולוגיה, גיאוגרפיה

bottom of page