top of page

ד"ר אתי אור

המכון למדעי הצמח

מחלקה: מדעי עצי פרי

050-6220345

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

בקרת תרדמה בניצני גפן

מהות המחקר:

בירור מעורבות גורמי סביבה וגורמים אנדוגנים בניהול מעגל תרדמה והתעוררות שהוא בעל משמעות קריטית באזורים חמים ומתחממים

דרושים:

כרגע לא נדרשים סטודנטים

bottom of page