top of page

ד"ר דנה מנט

המכון להגנת הצומח

מחלקה: מחלות צמחים

050-5964706

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

חקר מחלות פרוקי רגליים

מהות המחקר:

פרוקי רגליים עשויים להיות חולים במגוון גורמי מחלה. במעבדה לחקר מחלות פרוקי רגליים אנו לומדים את הגורמים הסביבתיים, הפיסיולוגיים והגנטיים הגורמים לחרק לפתח מחלה ולגורם המחלה להתמיין ולהתפתח.

דרושים:

דרושים סטודנטים לתואר ראשון או פוסט דוק בעלי נסיון באנטומולוגיה ומיקרוביולוגיה יתרון אך אינו הכרחי. מועמדים מתאימים יוכשרו במעבדת המחקר

bottom of page