top of page

ד"ר דורון טפר

המכון להגנת הצומח

מחלקה: פתולוגיה של צמחים וחקר עשבים

050-5745851

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

זיהוי גורמים המכתיבים את טווח המאכסנים של פתוגנים בצמחים

מהות המחקר:

המעבדה מתמקדת בחקר האינטראקציות המולקולריות בין פתוגנים של צמחים והמאכסנים שלהם. הפרויקט יעסוק בחקר התפקיד של חלבונים המופרשים ע"י חיידקים פתוגנים בקביעת טווח המאכסנים. העבודה תשלב שיטות ביוכימיות, מולקולריות ומיקרוביולוגיות.

דרושים:

דרושים סטודנטים למחקר. נסיון באנטומולוגיה ומיקרוביולוגיה יתרון אך אינו הכרחי. מועמדים מתאימים יוכשרו במעבדת המחקר

bottom of page