top of page

ד"ר ערן גרשון

המכון לחקר בעלי חיים

מחלקה: בקר וצאן

050-6220190

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

פוריות

מהות המחקר:

במעבדה שלי פקטורים המעורבים בתקשורת עובר ורחם וגנים החשובים להשרשת העובר ויצירת השלייה. אנו עובדים עם תרביות תאים, כבשים ובשיטות מתקדמות של עריכה גנומית.

דרושים:

דרושים סטודנטים לתואר שני, תואר שלישי, פוסט דוק. עדיפות לניסיון עם עבודה עם עוברים או בעריכה גנומית.

bottom of page