top of page

ד"ר עידית גינזברג

המכון למדעי הצמח

מחלקה: ירקות וגנטיקה

03-9683787

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

לימוד הגורמים המעורבים בתופעת היסדקות קליפה ברימון והדרים

מהות המחקר:

היסדקות פרי הינה תופעה הנובעת מכשל של הקליפה לעמוד בלחצים של גידול הפרי. הסדקים המופיעים תחילה בפני שטח הקליפה יכולים להעמיק לשכבות פנימיות יותר ולגרום להבקעות הפרי. נזקים כלכליים נובעים מפגיעה באיכות הפרי (פגם אסטטי, קיצור חיי המדף, רגישות לפתוגנים) ועד לאובדן יבול. במסגרת פרוייקט ארופאי אנו עוקבים אחר הגורמים המובילים להתפתחות סדקי קליפה ברימון ובהדרים. המחקר כולל עבודה במטעים ושיתוף פעולה עם קבוצות העוסקות בחישה מקרוב ומרחוק, אנליזה של הנתונים, ויישום גישות מיקרוסקופיות ומולקולאריות ללימוד האנטומיה של הקליפה, ופרופיל ביטוי גנים הקובעים את תכונותיה

דרושים:

סטודנטים

bottom of page