top of page

ד"ר אורי נחשון

המכון לחקר מדעי המים, הקרקע והסביבה

המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח

972-50-6220663

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

שינויים במרקם הקרקע לייעול ההשקיה במים מליחים

מהות המחקר:

השקיה במים מליחים הינה פרקטיקה נפוצה, ולעיתים בלתי נמנעת, באזורים מדבריים ומדבריים למחצה. במחקר זה נבחן בשדה את ההשפעה של שינויים שונים במרקם הקרקע בבית השורשים על יעילות הרחקת המלחים מבית השורשים, בעת השקיה בטפטוף של מים מליחים. הניסויים יתבצעו בשדה עגבניות בערבה והם ממשיכים סידרה של ניסויי מעבדה שהראו כי שינוי מרקם הקרקע במרכז בית השורשים לקרקע גסת מרקם (יחסית לסביבה) מייעל את הרחקת המלחים מבית השורשים, תוך שמירה על תנאי רטיבות המספיקים לדרישות הצמח.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני או שלישי , בעלי תואר ראשון במדעי הקרקע, גאולוגיה, מדעי הצמח או כל תחום קרוב.

bottom of page