top of page

ד"ר יבגניה דור

מרכז המחקר נווה יער

המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים

050-6220197

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

החלפת גנים והחסרת בסיסים: הדור הבא של גידולים לא טרנסגניים מבוססי עריכה גנטית. עמידות לגליפוסט בעגבניה כהוכחת הקונספט

מהות המחקר:

פיתחנו צמחי עגבניות מהונדס עם תחליפי חומצות אמינו כפולות בגן EPSPS ופרומוטור. המשימה הבאה היא להעריך את השפעת השינויים הללו על כושר צמחי העגבניות והשפעתם על סבילות לגליפוסטים

דרושים:

סטודנטים לתואר שני לעבודה עם צמחים

bottom of page