top of page

ד"ר עופר רוזנשטיין

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

מחלקה: פיזיקה סביבתית והשקיה

03-9683886

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

מודלים מבוססי חישה מרחוק ומטאורולוגיה להערכת צריכת המים של גידולים

מהות המחקר:

מטרת המחקר לפתח מודל לניהול השקיה באמצעות שילוב סינרגטי בין הדמאות לוויין זמינות ללא עלות והדמאות מרחפן, לבין מידע מטאורולוגי.

דרושים:

דרוש/ה סטודנט/ית מצטיין/ת למחקר לקראת תואר שלישי עם רקע טוב בחישה מרחוק וניתוח מרחבי. אנחנו מחפשים אנשים מצויינים עם מוטיבציה גבוהה.

bottom of page