top of page

ד"ר היבה אבו תאיה

המכון להנדסה חקלאית

הנדסת מערכות גידול, ייצור וסביבה

+972-3-9683677

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

טיפול בפסולת חקלאית והפקת חומרים בעלי ערך

מהות המחקר:

מציאת פתרונות לפסולת החקלאית הן מצומח או מבעלי חיים באמצעות תהליכים ביוטכנולוגיים לשימוש חוזר או הפקת חומרים בעלי ערך

דרושים:

סטודנטים בעלי נסיון בתהליכים ביוטכנולוגיים, ביולוגיה וכימיה

bottom of page