top of page

ד"ר דני אשל

המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון

המחלקה לחקר תוצרת חקלאית

050-6220621

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

חקר התמודדות צמחים עם עקות אביוטיות; צמח תפוח אדמה כמודל

מהות המחקר:

חקר המנגנונים המולקולריים המשפיעים על אופיה של תרדמה פיסיולוגית בצמחים והארכיטקטורה של הצמח המלבלב. מטבוליזם סוכרי כמנגנון התמודדות עם עקות אביוטיות. המחקר כולל גידול וריבוי צמחים מתרבית הרקמה ועד השדה, עריכה גנומית בשיטות מגוונות, ביואינפורמטיקה, ביולוגיה מולקולרית מיקרוסקופיה ואנליזה ביוכימית, תוך שימוש בשיטות הנמצאות בחזית המחקר העולמי. סטודנטיות/ים סקרניות/ים מוזמנים להצטרף לקבוצת מחקר חברותית ודינמית וליהנות מתנאים משופרים.

דרושים:

סטודנטים עם תואר בחקלאות או ביולוגיה, ציונים טובים, סקרנות ומוטיבציה

bottom of page