top of page

ד"ר אדי סיטרין

המכון למדעי הקרקע המים והסביבה

מחלקה: כימיה של הקרקע, הזנת הצומח ומיקרוביולוגיה

050-6220083

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

השלכות של השקיה בקולחים

מהות המחקר:

שילוב של עבודת שדה, אנליזה כימית ומיקרוביולוגיה (בידוד חיידקים ווירוסים)

דרושים:

סטודנטים לתואר ראשון ושני עם ניסיון עבודת מעבדה בכימיה ומיקרוביולוגיה- יתרון, יכולת לעבוד לפחות יומיים בשבוע.

bottom of page