top of page

ד"ר ציפורה טייטל

המכון לאחסון ומדעי המזון

מחלקה: מדעי המזון

072-3770250

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

השפעת תנאי הגידול ותהליך הייצור על איכות שמן זית; השפעת תנאי הגידול על איכותו הבריאותית של קצח; השפעת תהליך הפרמנטציה של הפולים על איכות הקקאו והשוקולד.

מהות המחקר:

המחקר במעבדה מתמקד באיכות בריאותית ותזונתית של גידולי שמן, ובהשפעת גורמים שונים בתהליך הגידול והעיבוד לאחר הקטיף על איכות זו. בין היתר נבחנים גורמים כגון זמינות מינרלים ומים, זנים, ותהליכי עיבוד מזון (קליה, טחינה וכו') על תכולת הפיטוכימיקלים בתוצר הסופי, הרכב חומצות השומן הרצויות, פעילות נוגדת חמצון, ואיכות אורגנולפטית (טעם וארומה). במחקר אנו משתמשים בכלים של כימיה אנליטית ושל הערכה סנסורית

דרושים:

דרושים סטודנטים לתואר שני. המחקר יתבצע בקמפוס הדרומי, בגילת

bottom of page