top of page

ד"ר אבנר כנעני

המכון לחקר בעלי חיים

מחלקה: עופות ומדגה

03-9683566

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

תגובה והתאמה לעקות טמפרטורה ומליחות בדגים

מהות המחקר:

המחקר במעבדה עוסק בפיזיולוגיה וגנטיקה של דגים עם התמקדות בהבנת הבסיס הביולוגי של תגובה והתאמה לעקות סביבתיות בדגי חקלאות המים. אנו משתמשים בפיזיולוגיה וגנומיקה השוואתית על מנת ללמוד על גנים ומסלולים ביולוגיים המעורבים בתגובה לעקות מליחות וטמפרטורה. במעבדה מבצעים מחקרים תוך שימוש בכלים ושיטות מתחומי הביוכימיה, פיזיולוגיה, ביולוגיה מולקולרית, עריכה גנומית וכו׳.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורנטים בעלי סקרנות ומוטיבציה

bottom of page