top of page

ד"ר עדי קליאוט

המכון להגנת הצומח

מחלקה: אנטמולוגיה

03-9683672

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

יחסי אקרית צמח

מהות המחקר:

המעבדה שלי חוקרת יחסי אקריות וצמחים תוך שימוש באמצעים מולקולרים. הקבוצה מתמקדת כרגע באספקטים שונים של השפעה של התחממות גלובלית על יחסי אקרית-צמח. למשל: השפעה של חשיפה לחום על יכולת עמידות לחומרי הדברה באקריות, השפעה של אקלים חם על התמודדות של צמחים עם אקריות ועוד. כמו כן, אני מתעניינת במולקולות שונות שהאקריות מייצרות ברוק שלהן ובמנגנונים עליהם מולקולות אלו משפיעות בצמח.

דרושים:

סטודנטים בעלי ידע בביולוגיה. בואו נדבר ואז נחליט מה מתאים לכן.ם.

bottom of page