top of page

ד"ר עמיחי חורש

המכון להנדסה חקלאית

המחלקה להנדסת מערכות גידול, יצור וסביבה

054-2192414

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

זרימה תרמית-אקוסטית

מהות המחקר:

חקר תופעות פיזיקליות בתרמודינמיקה וזרימה אקוסטית ליישום בהנדסת מערכות.

דרושים:

סטטודנטים עם רקע בהנדסת מכונות, הנדסת חשמל, הנדסה כימית, פיזיקה

bottom of page